SCIO a Világ legfejlettebb, nagy tudású komputerizált eszköze, mely a szervezetben lévő stressz felismerése, és csökkentése céljából lett kifejlesztve.

Örömmel várjuk jelentkezését, akár tapasztalt SCIO felhasználó, akár új érdeklődő, a Biorezonancia terén. Csatlakozzon hozzánk és vegyen részt az általunk rendezett SCIO Biofeedback tanfolyamokon, továbbképzéseken, fórumokon, kongresszusokon. Látogasson vissza rendszeresen és tájékozódjon az aktuális eseményekről.

Bölcsesség a mai napra:
"Akárhol is vagy, légy ott teljesen."
A Most Hatalma

A SCIOhoz kapcsolódó cikkek és előadások:

Forrás az Univerzumból

A hitnek három forrása van: az értelem, a szokás, és az isteni sugallat”
Ha tiszta, szép gondolatokat, dolgokat, érzéseket együtt hirdetünk, és egy úton haladunk, nem fontos, hogy ki írta le, vagy mondta ki előbb, mert a forrás, (a szikra) mindenképp az Univerzumból ered.
Legyünk mindannyian nyitottak a változásra, megújulásra, fejlődésünkért. “sildiko”

Az ösztönös tudás: Az embernek veleszületett tudása van. Az aktuális valóságon kívül az elmúlt életünk tapasztalataival is rendelkezünk és megfelelő ráhangolódással lehívható ősi tudásunk, melyet jó szándékkal alkalmazni is tudunk. „A tudás részben egy emlékezési folyamat, a korábbi megélt dolgokból fakadó emlékkép./Platón/” Az Univerzum létezése, minden időkben, fontos kérdés volt az emberiség számára:
-Miből áll a Világmindenség?
-Mi az élet értelme?
-Hogyan éljünk?
-Miért születtünk-e Világra?
Erről alkotott véleményét, mítoszokban, minden kor hátrahagyta. (mesékben a valóság).

“Mítoszok a korábbi emberek megtapasztalásai, melyek erős szimbólumokat és erkölcsi útmutatást tartalmaznak. A történetek félelemmel és bámulattal töltő érzéssel, megvilágosítják és vezetik az ember lelkét. A mítoszok célja, hogy az embert a világegyetemmel és önmagával összhangba hozva, választ adjon arra, kik vagyunk, és mivé válhatunk. Arra késztet, hogy a teremtett Világot megértsük, dolgait rendszerezzük, és vele harmóniában éljünk. Mindig szükségünk lesz mítoszokra, még akkor is, ha manapság már történeteink okszerű tapasztalaton alapulnak. Az idő múlásával ezek is mítoszokká válnak.”
„A mítosz, Shakespeare szavaival élve, a természet tükrét tartja.”

A valóság lényege a létezés dinamikus változásában rejlik.
Ellentétek éltetik a dolgokat az állandó mozgásban lévő Világegyetemben.
(tűz-víz, élet-halál, jó-rossz, világosság-sötétség)

Ismerd meg önmagad! “Delphoi jósda jelszava”
Az ideák láthatatlan világát a Bölcsek is az elmélkedés által érzékelték. A láthatatlant nem lehet mikroszkóp alatt vizsgálni, sem mérni, mégis létezik. (quantum) A szeretet, a kegyelem, az öröm, a hála, alázat, stb. nem látható valóság, mégis az életünk nélkülözhetetlen része. Az öt érzékszervünk számára érzékelhetetlen dolgok, átélt valóságként tudatosulnak bennünk.”Amit valóságnak nevezünk, folyton változik, folyton ellentétek között mozog./Hérakleitosz/”
“Az Univerzumban a mozgás mindenben megnyilvánul! /Hermész/”
A fény kisugárzása az értelem, amely halhatatlan lelkünkben lakozik.

DOLGOK MEGVALÓSÍTÁSÁNÁL nagyon fontos, hogy tetteinkkel sosem ártsunk, csak használjunk. Ha szeretet, jó szándék, tenni akarás, segítőkészség vezérli utunkat és szívvel lélekkel cselekszünk, akkor mindenben megtaláljuk  boldogságunkat, mely óriási lendülettel visz tovább előre. A legfontosabb, hogy egymásnak pozitív erőt adva, FOGJUNK ÖSSZE és haladjunk a fejlődés útján.